ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2906 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
5952 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1169 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1114 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
904 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4748 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
5216 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2337 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
733 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6571 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1073 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
6182 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1468 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
4092 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3753 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
6109 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
4343 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2093 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
968 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1197 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
692 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1540 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4412 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
3824 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
879 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1814 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
968 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
6073 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
899 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
952 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
7977 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3604 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3437 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
2171 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6145 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
1009 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1083 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1459 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment