ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2843 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
5605 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1091 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1059 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
844 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4561 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
4952 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2171 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
681 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6535 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1009 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
5945 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1359 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
3915 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3642 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
5751 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
3917 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2046 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
909 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1123 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
655 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1504 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4148 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
3198 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
842 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1663 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
892 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
5821 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
859 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
907 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
7691 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3530 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3092 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1941 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6067 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
963 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1048 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1382 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment