ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง

ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Others Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com  , LineID : prachid007ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com LineID : prachid007

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2933 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
6165 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1207 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1153 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
938 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4860 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
5328 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2456 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
758 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6593 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1125 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
6481 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1540 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
4238 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3845 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
6367 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
4821 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2119 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
998 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1229 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
716 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1564 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4567 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
4379 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
898 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1943 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
996 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
6486 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
927 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
979 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
8069 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3632 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3629 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
2385 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6170 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
1041 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1101 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1492 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment