ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง

ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Others Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com  , LineID : prachid007ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com LineID : prachid007

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
3626 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
7776 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
2402 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1633 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
2487 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
6361 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
6388 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
4058 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
1190 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
7937 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
2019 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
8342 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
2632 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
6100 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
5112 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
7047 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
9967 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2766 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
1766 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
2010 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
1416 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
2201 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
5715 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
6226 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
1222 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
2565 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
1420 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
7866 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
1839 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
2330 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
9191 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
5176 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
4659 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
3623 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
10460 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
1805 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1289 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1719 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment