ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2880 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
5761 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1128 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1081 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
873 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4646 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
5069 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2236 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
701 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6554 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1035 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
6029 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1416 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
3991 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3685 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
5959 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
4081 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2070 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
937 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1152 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
670 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1517 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4306 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
3425 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
858 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1732 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
925 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
5911 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
878 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
928 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
7867 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3563 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3240 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
2039 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6101 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
983 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1064 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1414 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment