ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง

ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Others Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com  , LineID : prachid007ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com LineID : prachid007

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2958 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
6475 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1344 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1230 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
995 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
5021 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
5468 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2617 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
802 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6618 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1190 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
6912 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1634 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
4434 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3980 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
6544 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
5453 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2151 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
1051 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1279 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
755 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1585 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4750 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
5122 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
921 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
2109 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
1024 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
6919 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
961 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
1029 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
8229 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3656 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3835 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
2646 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6199 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
1086 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1126 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1532 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment