ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง

ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Others Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com  , LineID : prachid007ด้วยแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลงานออกแบบลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd เพื่อนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@chandra.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

สำหรับแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal)  เป็นไฟล์ที่เขียนแบบ ออกแบบใหม่ (Re-design) เป็นส่วนขยายผล หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ดังนี้นจึงเป็นผลงานลิขสิทธิ์เฉพาะของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร , นับแต่ปี 2554  ที่เผยแพร่มา หากต้องการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้า จัดจำหน่าย งานจ้างเหมาผลิตสื่ออื่นๆ ให้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร  โทร. 0896670091  prachid007@gmail.com LineID : prachid007

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
3128 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
7437 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1870 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1534 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
1727 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
5723 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
6052 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
3213 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
1029 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
7034 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
1656 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
7819 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
2110 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
5036 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
4504 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
6853 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
6600 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2447 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
1387 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1551 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
957 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1828 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
5360 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
6072 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
1017 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
2398 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
1139 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
7473 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
1326 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
1453 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
8613 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
4260 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
4153 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
3097 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
7034 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
1414 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1203 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1602 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment