ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2822 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
5495 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
1075 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
1041 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
821 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4497 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
4885 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
2107 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
662 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6520 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
983 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
5859 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1316 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
3859 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3610 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
5439 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
3744 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
2031 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
885 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1108 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
639 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1491 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
4016 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
3023 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
827 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1620 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
871 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
5630 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
843 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
887 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
7560 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3508 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
3014 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1873 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
6041 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
940 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
1034 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1360 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment