ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2741 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
5020 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
995 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
957 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
737 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
4204 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
4358 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1757 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
578 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
6421 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
882 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
5384 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1116 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
3556 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3439 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
4226 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
3044 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1955 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
793 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
1009 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
579 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1427 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
3309 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
2392 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
772 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1200 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
807 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
4853 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
766 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
810 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
6679 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3398 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
2626 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1587 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
5936 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
846 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
970 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1279 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment