ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์

 

ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ วางตลาดแล้ววันนี้ ชื่อฟ้อนต์ ดีบี บางพูด มี 4 สไตล์ครับ จำหน่ายร่วมกับฟ้อนต์ในชุดที่ 11 ซึ่งมีฟ้อนต์อื่นๆอีกรวม 12 ชุด โดยบริษัท ดีบีฟ้อนต์  เชิญอุดหนุนได้ที่ http://www.dbfont.biz/fontsample.php

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment