หมวดทั่วไป

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Posted by on ตุลาคม 19, 2016 at 3:12 pm

ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคณาจารย์นักวิจัย สาขาวิชาศิลปกรร […]

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

Posted by on สิงหาคม 24, 2016 at 2:01 pm

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัยเรื […]

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ชมนิทรรศการ Thailand Research Expo 2016

Posted by on กรกฎาคม 3, 2016 at 9:54 pm

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผ […]

สรุปผลงานวิจัยออกแบบตัวพิมพ์ CRU-Font Family ปี 2555

Posted by on กุมภาพันธ์ 25, 2015 at 11:36 am

สรุปผลงานวิจัยออกแบบตัวพิมพ์ CRU-Font Family โครงการ กา […]

การมีส่วนร่วมและเผยแพร่ความรู้การวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Posted by on กุมภาพันธ์ 4, 2014 at 6:08 pm

ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการคว […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...